📚 کتاب‌های «داستان‌های شاهنامه»ی در انتشارات دبستانک، ۲ ویژگی عمده دارد.

۱٫   روایت بخش‌های داستانی و پهلوانی و اسطوره ای شاهنامه

سی جلد کتاب شاهنامه‌ی دبستانک، از ابتدای بخش داستانی (پادشاهی کیومرث) آغاز می‌شود و تا فرجام نبرد رستم و اسفندیار، همه‌ی داستان‌ها و پهلوانی‌ها روایت می‌شود.


برای دیدن محتوای هر محصول روی آن‌ها کلیک کنید تا توضیحات و بخش‌هایی از داخل کتاب را ببینید.۲٫   انطباق داشتن با پایه‌های اول تا ششم دبستان

۳۰ کتاب شاهنامه‌ی دبستانک، هر شش پایه‌ی دبستان را از لحاظ نوع واژه‌های استفاده شده به طور متوالی در بر می‌گیرد. یعنی به طور مثال شاهنامه‌های کلاس اول با واژگانی نوشته شده‌‌اند که دانش‌آموزان آن‌ها را در کتاب‌‌های درسی کلاس اول خوانده‌‌اند؛ بنابراین شاهنامه‌های کلاس اول برای دانش‌آموزان کلاس اول و بالاتر مناسب است. شاهنامه‌های کلاس دوم با واژگانی نوشته شده‌اند که در کتاب‌‌های درسی کلاس اول و دوم آمده‌اند؛ بنابراین کتاب‌های شاهنامه دوم دبستان برای کلاس دومی‌ها و بالاتر قابل خواندن و مناسب است.


دو جلد کتاب اوّل برای پایه‌ی اوّل دبستان از کیومرث تا طهمورث

هفت جلد کتاب بعدی برای پایه‌ی دوم دبستان از جمشید تا زال و رودابه

شش جلد کتاب برای پایه‌ی سوم دبستان از تولّد رستم تا مرگ سهراب

پنج جلد کتاب برای پایه‌ی چهارم دبستان از برآمدن سیاوش تا خون‌خواهی او

پنج جلد کتاب برای پایه‌ی پنجم دبستان از برآمدن کی‌خسرو تا مرگ افراسیاب

پنج جلد کتاب برای پایه‌ی ششم دبستان از لهراسب تا پایان اسطوره‌ها


ویژگی اصلی کتاب‌های داستان‌های شاهنامه (کتاب‌های دبستانک)، انطباق متن کتاب‌های مربوط به هر پایه‌ی درسی با واژه‌ها و ترکیبات همان پایه‌ی درسی است.

یعنی مرور و یادگیری کتاب‌های دبستان با کتاب‌های شاهنامه.

به‌راستی، برای مرور و یادگیری درس فارسی، چه چیزی بهتر از شاهنامه‌ی حکیم است؟


شاهنامه‌ی سی‌جلدی دبستانک برای تقویت درک مطلب دانش آموزان بسیار مناسب است. کودکان اول تا ششم دبستان در این کتاب ها در هر صفحه برای آن بخش از داستان که می خوانند در کادرهای خالی تصویرسازی می کنند.

اطلاعات کتاب ها را در ادامه ببینید. موضوع داستان‌های شاهنامه ی دبستانک برای کودکان اول تا ششم دبستان به تفکیک نوشته شده است.

📚 ۲ جلد داستان‌های شاهنامه کودکان برای پایه‌ی اول دبستان و بالاتر

جلد اول: کتاب آغاز ایران (موضوع: کیومرث)

جلد دوم: کتاب آتش و نوشتن (موضوع: هوشنگ و طهمورث)

برای دیدن توضیحات و بخش‌هایی از داخل کتاب روی هر کتاب کلیک کنید.📚 ۷ جلد داستان‌های شاهنامه کودکان برای پایه‌ی دوم دبستان و بالاتر

جلد سوم: کتاب در اوج پیشرفت
موضوع: پادشاهی جمشید

جلد چهارم: کتاب غرور و تباهی
موضوع: سقوط جمشید، برآمدن ضحاک

جلد پنجم: کتاب ظلم هزارساله
موضوع: ضحاک، اوج تا سقوط

جلد ششم: کتاب قیام کاوه‌ی آهنگر
موضوع: فریدون و مرگ ضحاک

جلد هفتم: کتاب فریدون و پسرانش
موضوع: پادشاهی فریدون

جلد هشتم: کتاب داستان سیمرغ
موضوع: پادشاهی منوچهر و بازگشت زال

جلد نهم: کتاب زال و رودابه
موضوع: سفر به کابل، آشنایی زال و رودابه، موافقت منوچهر با ازدواج آن دو

برای دیدن توضیحات و بخش‌هایی از داخل کتاب روی هر کتاب کلیک کنید.📚 ۶ جلد داستان‌های شاهنامه کودکان برای پایه‌ی سوم دبستان و بالاتر

جلد دهم: کتاب پهلوان همیشه پیروز
تولد و رشد رستم، مرگ منوچهر، دوران نوذر

جلد یازدهم: کتاب جنگ‌های ایران و توران
زو، گرشاسب و کی‌قباد

جلد دوازدهم: کتاب هفت‌خان (خوان) رستم
کی‌کاووس، جنگ مازندران

جلد سیزدهم: کتاب جنگ هاماوران
کاووس و سودابه، جنگ با تورانیان

جلد چهاردهم: کتاب برآمدن سهراب
همکاری با افراسیاب، دژ سپید، گردآفرید

جلد پانزدهم: کتاب رستم و سهراب
نبرد پدر و پسر، مرگ سهراب

برای دیدن توضیحات و بخش‌هایی از داخل کتاب روی هر کتاب کلیک کنید.📚 ۵ جلد داستان‌های شاهنامه کودکان برای پایه‌ی چهارم دبستان و بالاتر

جلد شانزدهم: کتاب گذر از آتش و تاج
موضوع: بزرگ شدن سیاوش نزد رستم، ماجرای سودابه

جلد هفدهم: کتاب سوگ سیاوش
موضوع: سیاوش و فرنگیس؛ قربانی حیله‌گری

جلد هجدهم: کتاب خون‌خواهی سیاوش ۱
موضوع: لشکرکشی رستم به توران، آوردن فرنگیس و کی‌خسرو، آغاز پادشاهی کی‌خسرو

جلد نوزدهم: کتاب خون‌خواهی سیاوش ۲
موضوع: پادشاهی کی‌خسرو، ادامه‌ی جنگ با توران، فرود

جلد بیستم: کتاب خون‌خواهی سیاوش ۳
موضوع: ادامه‌ی جنگ‌های ایران و توران

برای دیدن توضیحات و بخش‌هایی از داخل کتاب روی هر کتاب کلیک کنید.📚 ۵ جلد داستان‌های شاهنامه‌ی کودکان برای پایه‌ی پنجم دبستان و بالاتر

جلد بیست و یکم: کتاب خون‌خواهی سیاوش ۴
موضوع: کاموس کشانی، خاقان چین و پیروزی رستم

جلد بیست و دوم: کتاب بیژن و منیژه
موضوع: اکوان دیو، آشنایی بیژن با دختر افراسیاب، زندانی شدن بیژن در چاه، نجات بیژن توسط رستم

جلد بیست و سوم: کتاب یازده رخ
موضوع: حمله‌ی متقابل توران به ایران، نبردهای تن به تن پهلوانان

جلد بیست و چهارم: کتاب نبرد شاهان
موضوع: نبرد بزرگ کی‌خسرو با افراسیاب، شکست افراسیاب

جلد بیست و پنجم: کتاب فرجام شاهان
موضوع: کشته شدن افراسیاب و کناره‌گیری کی‌خسرو

برای دیدن توضیحات و بخش‌هایی از داخل کتاب روی هر کتاب کلیک کنید.📚 ۵ جلد داستان‌های شاهنامه کودکان برای پایه‌ی ششم دبستان و بالاتر

جلد بیست و ششم: کتاب تخت و بخت
موضوع: مجادله‌ی لهراسب و پسر، گشتاسب و کتایون

جلد بیست و هفتم: کتاب آخرین پادشاه اسطوره‌ای
موضوع: ظهور زرتشت، جنگ گشتاسب و ارجاسب

جلد بیست و هشتم: کتاب هفت‌خان (خوان) اسفندیار
موضوع: خوانِ گرگ‌ها، شیرها، اژدها، جادوگر، سیمرغ، برف و سرما و رویین‌دژ

جلد بیست و نهم: کتاب رستم و اسفندیار
موضوع: بازگشت اسفندیار به ایران و رفتن به جنگ رستم

جلد سی‌ام: کتاب نام‌نامه
موضوع: خلاصه‌ی همه‌ی داستان‌ها، نام‌نامه‌ی شاهنامه

برای دیدن توضیحات و بخش‌هایی از داخل کتاب روی هر کتاب کلیک کنید.برای خرید مجموعه‌ی کامل کتاب داستان های شاهنامه محصول زیر را ببینید.


چرا شاهنامه دبستانک بهترین کتاب شاهنامه برای کودکان است؟

زیرا شاهنامه های دبستانک با متر و معیار مشخصی ثابت می کنند که متعلق به کودکان هستند. در کتابهای شاهنامه دبستانک از واژگانی استفاده شده است که کودکان در هر پایه تحصیلی آن ها را در کتاب های درسی خود می خوانند. بنابراین می توانیم بگوییم کتابهای شاهنامه دبستانک واقعا متعلق به همه کودکان ایران هستند و نه متعلق به قشر خاصی از کودکان. کتاب های درسی در ایران در همه مدارس و همه شهرها و همه استان ها یکسان است و کودکان ایران در هر پایه تحصیلی دایره واژگان مشترکی دارند. کتابهای شاهنامه دبستانک با استفاده از این ویژگی به بهترین کتاب شاهنامه برای کودکان تبدیل شده است.


انتشارات دبستانک کتاب های شاهنامه برای پرده خوانی یا همان شاهنامه خوانی نیز منتشر کرده است که می توانید در لینک زیر ببینید.

کتاب های دبستانک برای شاهنامه خوانی کودکان.


مطالب پربازدید دبستانک

۱۰ کتاب برای تقویت روانخوانی کلاس اول

کتاب تقویت روخوانی کلاس اول

تقویت درک مطلب دبستانی ها

بهترین کتاب روانخوانی اول دبستان

خرید کتاب کودک

۴ کتاب تقویت درک مطلب کلاس اول


2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *