انتشارات دبستانک چند کتاب بسیار عالی برای جشن الفبای کلاس اولی ها دارد. این کتاب ها را در ادامه ببینید. روی هر کتاب کلیک کنید و محتوای آن را ببینید.

خیلی خوب است که از بهانه های مختلف مثل جشن الفبای کلاس اول برای کتاب هدیه دادن استفاده کنید.


🔻 در نشر دبستانک، همه‌ی روزهایی که دانش‌آموز به یادگیری زبان فارسی- در هر سطحی و پایه‌ای- اشتغال دارد، همان روز جشن الفباست.

بهترین حال نیز وقتی‌ست که همه‌ی روزهای سال جشن الفبا باشد.

🔷 در پایه‌ی اول دبستان،

➖ در همان اولین درس، دانش‌آموز با دو نشانه‌ی آ و ب آشنا می‌شود و می‌تواند سه کلمه‌ی آب، با و بابا را بنویسد و بخواند.
او هم‌چنین می‌تواند چند عبارت دو یا سه کلمه‌ای را بنویسد:
آب، بابا
بابا آب!
بابا با آب
آب با بابا
همین دو نشانه، سه کلمه و چهار عبارت چند کلمه‌ای، محتوای جشن الفبای روز اول است. نخستین جشن در نخستین روز.

➖ جشن روز دوم، پربارتر است و هر روز که می‌گذرد محتوای جشن الفبا پربارتر و مراسم آن رنگین‌تر می‌شود.

➖ تصویر نشانه‌ها، کلمه‌ها و همه‌ی عبارات و جمله‌هایی که دانش‌آموز یاد می‌گیرد، می‌تواند با ذوق و سلیقه‌ی خودش در صفحات رنگی یا کاغذهایی که رنگ می‌کند، بر در و دیوار نقش بندد.
او خیلی زود می‌تواند در جشن الفبایش شعر بخواند ، داستان بگوید، نمایش اجرا کند، بازی کند و خیلی کارهای دیگر.

➖ در جشن الفبا، هر روز همه‌ی دانش‌آموزان ایران، در همه‌ی روستاها و شهرهای سرزمین بزرگ ایران، از همه‌ی قومیت‌های ایرانی حضور دارند و دست می‌افشانند و پای می‌کوبند.

🔷 به جشن الفبای دبستانک خوش آمدید.

در همه‌ی کلاس‌ها و همه‌ی زنگ‌های فارسی
هر روز، روز جشن است. جشن الفبا.


مطالب پربازدید دبستانک

۱۰ کتاب برای تقویت روانخوانی کلاس اول

کتاب تقویت روخوانی کلاس اول

تقویت درک مطلب دبستانی ها

بهترین کتاب روانخوانی اول دبستان

خرید کتاب کودک

۴ کتاب تقویت درک مطلب کلاس اول