این مجموعه شامل کتاب‌های آموزشی با مفاهیم توصیه شده برای ۳ تا ۶ ساله‌هاست. یک مجموعه‌ی جامع و کافی برای آموزش پیش از دبستان همراه با برگه راهنمای استفاده از بسته برای پدر، مادر یا مربی.

این کتاب‌ها دربرگیرنده‌ی تمام آموزش‌هایی هستند که کودک باید پیش از ورود به مدرسه فرابگیرد تا آماده‌ی ورود به مدرسه شود.

این پکیج شامل کتاب‌های زیر است:


📚 ۴ کتاب داستانی فانتزی برای انتقال مفاهیم آموزشی ریاضی و علوم به سه تا شش ساله‌ها

برای آگاهی از موضوع هر کتاب می‌توانید صفحه‌ی مربوط به هر یک از آن‌ها را باز کرده و از محتوای آن مطلع شوید.


📚 ۱۸ کتاب شعر و داستان برای آموزش مهارتهای زندگی به سه تا شش ساله‌ها

برای آگاهی از موضوع هر کتاب می‌توانید صفحه‌ی مربوط به هر یک از آن‌ها را باز کرده و از محتوای آن مطلع شوید.


📚 ۲۴ کتاب گوشرنگ – کتاب‌های داستان و رنگ‌آمیزی درباره‌ی حیوانات


مطالب پربازدید دبستانک

۱۰ کتاب برای تقویت روانخوانی کلاس اول

کتاب تقویت روخوانی کلاس اول

تقویت درک مطلب دبستانی ها

بهترین کتاب روانخوانی اول دبستان

خرید کتاب کودک

۴ کتاب تقویت درک مطلب کلاس اول

جدول کودکانه برای اول تا ششم دبستان

فلسفیدن برای اول تا ششم دبستان

روانخوانی کلاس اول

شاهنامه کودکان