شما می توانید از راه های زیر برای ما نقاشی، داستان، صوت یا فیلم بفرستید.

فایل های شما می تواند مربوط به هر کدام از کتاب های دبستانک باشد.

پس از ارسال فایل ها منتظر تماس ما باشید. حتما شما را خوشحال خواهیم کرد.

راه های ارسال فایل

info@dabestanak.com

telegram.me/dabestanak

صندوق پستی ۳۳۷-۳۳۵

به زودی امکان ارسال فایل از طریق همین وب سایت فراهم خواهد شد.